Czy potrafimy żyć na własnych zasadach? Poznaj wyniki najnowszego raportu!

Czym tak naprawdę jest życie na własnych zasadach?
Czy potrafimy żyć na własnych zasadach? Poznaj wyniki najnowszego raportu!
30.05.2022
Katarzyna Lemanowicz

Czy jesteśmy z niego zadowolone? A może rzeczywistość okazała się zupełnie inna, niż to sobie wymarzyłyśmy? Te i inne zagadnienia dotyczące życia współczesnych Polek porusza najnowszy raport powstały na zlecenie Answear.com.

Dobra praca, udany związek i pozytywne myślenie, to główne czynniki, które sprawiły, że blisko 65%
Polek deklaruje zadowolenie ze swojego życia. Jednak, tylko co trzecia kobieta, wskazuje, że może żyć na własnych zasadach. Jak Polki definiują to pojęcie, czy czują się szczęśliwe, co sprawa, że mają poczucie życia według własnych reguł – na te pytania spróbował odpowiedzieć Answear.com, który od 11 lat oferuje nie tylko modną odzież i obuwie, ale inspiruje do życia według własnych zasad. Na zlecenie marki powstał raport, z którego wyłania się obraz współczesnej Polki.
Życie na własnych zasadach, bez obaw i w pełnej wolności, jest kwintesencją kobiecej siły, która od lat bije w sercu Answear. By odnaleźć jej pełnię, musimy uświadomić sobie, co naprawdę oznacza
dla nas to pojęcie oraz jakie stawia przed nami wyzwania. Badanie pozwoliło nam bliżej przyjrzeć
się tej kwestii. – mówi Joanna Kosman, kierownik marketingu Answear.com.

Czym jest życie na własnych zasadach?

To pojęcie z pozoru wydaje się proste, jednak wnioski z raportu pokazują, że próba zdefiniowania pojęcia życia na własnych zasadach dla większości badanych okazała się bardzo trudna. Dla znacznej grupy Polek to pojęcie oznacza przede wszystkim kierowanie się własnym systemem wartości – tę odpowiedź wskazała prawie co piąta ankietowana (19%).
Według części respondentek to także realizowanie swoich celów (10%) oraz samodzielność i możliwość decydowania za siebie (8%). Wśród mniej popularnych odpowiedzi znalazły się takie określenia, jak niepoddawanie się przymusowi (5%), życie według określonych zasad moralnych (3%), czy po prostu bycie sobą (3%).

Czy potrafimy żyć w zgodzie ze sobą?

Mimo iż 70% badanych kobiet jest zadowolonych ze swojego życia uczuciowego, to
jednocześnie jest to obszar, w którym najczęściej postępują wbrew sobie. Co druga badana
Polka przyznała, iż to w związku najczęściej ulega i postępuje według oczekiwań innych ludzi
oraz wchodzi w role, które są jej z góry narzucone. Drugim takim obszarem, w którym kobiety
często muszą decydować się na kompromis, są relacje rodzinne. Połowa badanych
potwierdziła, że w kontekście najbliższych, to inni próbują podejmować decyzje za nie.
Jeżeli chodzi o obszary, w których kobiety wskazują, że mogą zachować największą
niezależność, to należą do nich: relacje z przyjaciółmi, znajomymi oraz z innymi ludźmi.
Również w pracy, częściej niż w związku, możemy postępować w zgodzie ze sobą.

Czy jesteśmy zadowolone z życia?

Wyniki badania Answear.com pokazują, że niemal 65% ankietowanych kobiet deklaruje zadowolenie ze swojego życia, niezależnie od wieku, w którym się znajdują. Mimo to, blisko co piąta respondentka (18%) wskazuje przeciwne stwierdzenie. Taka sama cześć ankietowanych nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
O ile wiek nie różnicuje ogólnego poczucia szczęścia, o tyle miejsce zamieszkania już bardziej. Tę zależność można zauważyć zwłaszcza wśród mieszkanek dużych miast. Ponad ¾ Polek z miast powyżej 200 tys. deklaruje ogólne lub całkowite zadowolenie z życia. Najmniej zadowolone są z kolei mieszkanki wsi i średnich miejscowości (poniżej 60%).

Szczęście - co jest jego źródłem?

Największym źródłem satysfakcji jest dla kobiet ich życie uczuciowe (71%) oraz relacje towarzyskie (67%). Najmniej zadowolone są z pracy (56%) oraz relacji z innymi ludźmi, spoza własnego kręgu towarzyskiego (55%). Co ciekawe, na zadowolenie z życia w obszarze związanym z najbliższą rodziną wskazuje tylko 60% kobiet. Jest to też obszar, w którym badane najczęściej deklarują, że ani nie są z niego zadowolone, ani niezadowolone.

Nasze plany kontra rzeczywistość

W przeprowadzonej ankiecie, zapytano również badane kobiety o to, jak wygląda ich obecne życie w stosunku do tego, jak wyobrażały je sobie w przeszłości. Blisko 40% ankietowanych wskazało, że ich życie wygląda znacznie gorzej niż się spodziewały. Największe rozbieżności pomiędzy planami a rzeczywistością deklarują kobiety w wieku od 25 do 44 lat, co może być spowodowane etapem wchodzenia w dorosłość i początkami stałej aktywności zawodowej. Z kolei w grupie wiekowej powyżej 35 lat, taka ocena może być spowodowana przeciążeniem związanym z koniecznością godzenia ról zawodowych i rodzinnych.


Najbardziej zadowolone z realizacji przeszłych planów i wyobrażeń są kobiety po 55. roku życia – to one najczęściej deklarują, że obecna rzeczywistość wygląda lepiej niż planowały (prawie 30% badanych vs. maksymalnie 15% w pozostałych grupach wiekowych) lub jest dokładnie taka sama jak wcześniejsze wyobrażenia (ponad 36% vs maksymalnie 25% w pozostałych grupach wiekowych).
Tylko co piąta badana Polka wskazała, że jej życie wygląda lepiej niż planowała. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że blisko 30% badanych nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, co może sugerować, że ocena własnego życia w kategoriach wyobrażenia vs. rzeczywistość jest bardzo trudna.

Jak wygląda nasze życie?

Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że życie kobiet wygląda lepiej niż planowały, znalazły się przede wszystkim: dobra praca, udany związek i pozytywne myślenie. Polki podkreślają również duże znaczenia wsparcia rodziny oraz, co ciekawe, brak nastawienia i szczególnie zawyżonych oczekiwań. Część badanych podkreśla również znaczenie posiadania pieniędzy jako czynnika, który ma duży wpływ na realizację planów i wyobrażeń. Brak pieniędzy z kolei, determinuje niski poziom satysfakcji z życia, zwłaszcza wśród kobiet do 34. roku życia. Podobnie jak nieudany związek lub trudne relacje z rodziną. Dla kobiet w wieku od 35 do 55 lat, główną barierą w życiu na własnych zasadach jest brak czasu (37%). Co czwarta badana po 55. roku życia wskazywała natomiast na brak wsparcia ze strony najbliższych oraz innych kobiet, a w pozostałych grupach wiekowych, co dziesiąta.

 


O raporcie
Raport „Życie na własnych zasadach” powstał na podstawie badania, przeprowadzonego przez Havas
Media na zlecenie firmy Answear.com. W badaniu wzięły udział Polki w wieku od 18 do 65 lat, próba
reprezentatywna ze względu na cechy demograficzne wyniosła N=1015.

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie