Wydawca

Marquard Media Polska Sp. z o.o.

 

Al. Jerozolimskie 142A,

02-305, Warszawa

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022276, NIP: 527-17-38-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 305.550,00 zł (dawniej Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o.), reprezentowana przez:

 

1. Daniel Bijan Khezri – Prezes Zarządu

2. Andrzej Fudała – Wiceprezes Zarządu