IKEA na drodze ku równości wynagrodzeń niezależenie od płci - BRAWO!

18 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. To szczególny moment w roku, który uświadamia, jak ważne jest rozwiązanie globalnego problemu luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami.
IKEA na drodze ku równości wynagrodzeń niezależenie od płci - BRAWO!
20.09.2021
Katarzyna Lemanowicz

IKEA Retail w Polsce, która od lat tworzy włączające środowisko pracy oparte na różnorodności, szacunku i poczuciu wspólnoty, zwraca uwagę na temat nierówności w życiu zawodowym i prezentuje wyniki badań z raportu płac w Polsce.

Międzynarodowy Dzień Równej Płacy (Equal Pay Day) to wyraz długotrwałych wysiłków na rzecz zapobiegania dysproporcji ekonomicznych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Równe prawa i obowiązki obu płci są istotne w każdym społeczeństwie, dlatego też globalne firmy podejmują znaczące kroki w celu niwelowania nierówności.

Równa Płaca działa!

IKEA Retail w Polsce, będąca na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce[1], wspiera otwartą kulturę pracy, gdzie każdy jest traktowany i doceniany tak samo, niezależnie od płci, wieku, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego lub jakiegokolwiek innego wymiaru tożsamości.

Spółka od roku finansowego 2020 (wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r.) realizuje strategię Równości, Różnorodności i Włączania wprowadzając konkretne rozwiązania, których celem są pozytywne zmiany zarówno w miejscu pracy, jak również inspirowanie społeczeństwa do wprowadzania podobnych zmian.

Jednym z podejmowanych działań jest zredukowanie luki płacowej

Z najnowszego badania Gender Equal Pay wynika, że w roku 2020 różnica w płacach kobiet i mężczyzn w ramach tych samych stanowisk w IKEA wyniosła poniżej 1% (luka skorygowana). Ta niewielka dysproporcja wynika zazwyczaj z dłuższych nieobecności spowodowanych m.in. urlopami rodzicielskimi czy wychowawczymi, które są wykorzystywane głównie przez kobiety, dlatego też IKEA przywiązuje dużą wagę do zapewnienia wsparcia dla osób powracających do pracy po długich nieobecnościach oraz oferuje takie rozwiązania, jak dodatkowy Urlop Ojcowski IKEA.

Od 1 stycznia 2020 roku z tej możliwości skorzystało już blisko 150 ojców zatrudnionych w IKEA Retail w Polsce. Dzięki działaniom, które wspierają oboje rodziców, dając im szansę na realizowanie się zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym, w 2021 roku IKEA znalazła się w zestawieniu firm dbających o równość rodzicielską na polskim rynku pracy[2].

Różnorodne i zintegrowane zespoły mają wpływ na większą kreatywność i innowację, motywując i wspierając się nawzajem. Istotny jest również rosnący udział kobiet zarówno wśród ogółu menadżerów, jak i kadry wyższego szczebla, zarządów i rad nadzorczych. W IKEA Retail w Polsce to właśnie kobiety stanowią 56% wszystkich pracowników oraz 52% osób na stanowiskach kierowniczych.

IKEA dąży do zwiększania świadomości na temat luki płacowej poprzez oferowanie pracownikom m.in. dostępu do e-learningu na temat równości płac, ale również do licznych szkoleń z zakresu stereotypów i nieuświadomionych uprzedzeń.

Statystyki dotyczące różnic w zarobkach pokazują, że luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi 14,1%, a w Polsce 8,5% (luka nieskorygowana, wg. danych Eurostatu za 2019 rok). Urzędy statystyczne nie podają wartości luki skorygowanej, która, według różnych szacunków, jest znacznie wyższa od luki nieskorygowanej, co wciąż motywuje do podjęcia dodatkowych kroków. Dlatego też IKEA Retail w Polsce dołączyła do inicjatywy „Równe Szanse w Biznesie” (Target Gender Equality), projektu prowadzonego przez UN Global Compact Network Poland.

Z kolei w ramach Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równej Płacy (Equal Pay International Coalition) do 1 stycznia 2019 roku, Grupa Ingka globalnie zobowiązała się do wdrożenia planu równych wynagrodzeń we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Pomimo, że ten cel został osiągnięty, przeprowadzane będą badania oceniające poziom wynagrodzeń, aby utrzymać równość płac.

Badania zostały zrealizowane we wszystkich krajach, gdzie Grupa Ingka prowadzi działalność – wykonano 3 duże ewaluacje rocznych wynagrodzeń w gronie ponad 168 000 zatrudnionych, tj. wśród wszystkich pracowników na całym świecie.

W Polsce IKEA wprowadziła już wiele rozwiązań dążących do równowagi płci poprzez zapewnienie równych szans w wielu aspektach funkcjonowania firmy. Wciąż jednak są podejmowane kolejne działania i plany wdrożenia nowych rozwiązań w tym obszarze. IKEA wierzy, że to dzięki różnorodności firma może nieprzerwanie rozwijać się poprzez budowanie prawdziwie włączającego miejsca pracy.

 

[1] Na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2021

[2] Raport „Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo?” opracowanego przez Polityka Insight

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie