Rusza nowa kampania społeczno – edukacyjna #PracujzGłową. O co dokładnie chodzi?

Wydarzenie patronuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz ZUS.
Rusza nowa kampania społeczno – edukacyjna #PracujzGłową. O co dokładnie chodzi?
fot. istock.com
04.03.2021
Dominika Stanisławska

Według badań na temat kondycji psychicznej pracowników aż 31% Polaków stwierdziło, że praca zawodowa lub atmosfera w pracy negatywnie wpływa na ich kondycję psychiczną. Co więcej, prawie połowa badanych (49 %.) stwierdziła, że ich praca jest stresująca, co jest jednym z powodów, który ma znaczący wpływ na ich samopoczucie. Jak wskazują dane pochodzące z Eurostatu, Polacy spędzają w pracy średnio 33,5 lat. Jest to bardzo długi okres czasu, dlatego warto zadbać o to, by nasza praca przebiegała w zdrowej i sprzyjającej atmosferze. A to zależy zarówno od podejścia pracodawcy, jak i pracownika. To właśnie dlatego Instytut LB Medical wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich organizują kampanię #PracujzGłową, na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy.
Zobacz więcej: Jak obciążenie mam wpływa na ich zdrowie psychiczne?

#PracujzGłową - łatwo powiedzieć

Praca to nieodłączny element naszego życia. Chcąc, czy nie, musimy zarabiać, by móc utrzymać siebie, swoją rodzinę, zadbać o swoje potrzeby żywieniowe, czy materialne. Dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy tak naprawdę praca przeniosła się do domu, trudno jest osiągnąć balans pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym.

Pracujemy więcej i stresujemy się też więcej. Pandemia i zmiany z nią związane w naturalny sposób wyzwoliły u nas reakcje stresu. Z ewolucyjnego punktu widzenia, psychologiczna reakcja stresowa jest czymś pozytywnym i potrzebnym, ponieważ pozwala nam przetrwać. Jednak problemy zaczynają się wtedy, gdy ona się nie wyłącza. Wskutek tego, hormony takie jak kortyzol i adrenalina, utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co prowadzi do nadciśnienia i osłabienia systemu odpornościowego. Pracownicy są tą grupą społeczną, której bardzo często stres jest stałym towarzyszem codziennej pracy. To on znacząco wpływa na poziom realizacji celów, kreatywność, tempo uczenia się, czy też jakość obsługi klientów. Warto podkreślić, że na wypalenie zawodowe cierpi co czwarty Polak! A Polska jest na trzecim miejscu w Europie z największą liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowego! Dlatego to niezwykle ważne, by zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, jako grupy szczególnie narażonej na stres. Przecież można stworzyć przyjazne środowisko pracy, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić i tutaj nie ukrywajmy, ale dużą rolę odgrywają właśnie pracodawcy. - mówi Jagna Ambroziak, psycholog i psychoterapeuta z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.
Tylko 8,3%. pracowników wyjawiłoby prawdę o swoich problemach natury psychicznej. Badanie „Kondycja psychiczna pracowników”, przeprowadzone na potrzeby kampanii #PracujzGłową wskazuje, że 42%. polskich pracowników nie przyznałoby się do swoich zaburzeń psychicznych w miejscu pracy.
fot. istock.com

Zdrowie psychiczne pracowników tematem tabu

Jak wskazuje raport ADP „Workforce View in Europe 2019”, zarówno przełożeni jak i pracodawcy nie są wsparciem dla swoich pracowników. Tylko 8,3%. pracowników wyjawiłoby prawdę o swoich problemach natury psychicznej. Badanie „Kondycja psychiczna pracowników”, przeprowadzone na potrzeby kampanii #PracujzGłową wskazuje, że 42%. polskich pracowników nie przyznałoby się do swoich zaburzeń psychicznych w miejscu pracy. Z kolei u ponad połowy Polaków gorsza kondycja psychiczna sprawia, że słabiej wykonują swoje obowiązki zawodowe. 65%. respondentów zadeklarowało, że zła organizacja, chaos i nieprzewidywalność jest źródłem stresu w pracy, a 47%, że to właśnie tempo pracy, czyli nadmiar zadań i krótki czas na ich realizację ma negatywny wpływ na ich samopoczucie. Trzema głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na kondycję psychiczną pracownika, są: zbyt niskie zarobki (58%), stres w pracy (49%) i brak poczucia docenienia przez pracodawcę (45%).

Rola pracodawców w trosce o zdrowie psychiczne pracowników

Badanie „Kondycja psychiczna pracowników” pokazało, że zła organizacja, chaos, nieprzewidywalność jest największym źródłem stresu w pracy (65%) oraz tempo pracy, czyli nadmiar obowiązków i krótki czas na ich wykonanie (u 47% respondentów). A praca zdalna jest uciążliwa dla ponad 26%. osób badanych. Główne powody, dla których ta forma pracy jest obciążeniem to m.in. mniejsza motywacja do pracy (46,1%.), czy trudność ze skupieniem się na pracy (43,6%).Te dane to dla nas, pracodawców, ogromne wyzwanie! Pracodawcy powinni jak najszybciej zacząć działać, aby zadbać o pracowników. Federacja Przedsiębiorców Polskich dostrzega problem, dlatego też zaangażowała się w kampanię. Chcemy szerzyć świadomość na temat zdrowia psychicznego, otwarcie o tym mówić i przede wszystkim wspierać zarówno pracowników jak i pracodawców w trudnych sytuacjach, których doświadczają. W końcu NASZAwtymGŁOWA, by zadbać o ich komfort pracy. Dlatego uważam, że właśnie ten komfort pracy powinien być dla nas wszystkich priorytetem i do tego chcemy dążyć. Kampania #PracujzGłową jest inicjatywą wyjątkową, potrzebną i niezbędną, dlatego cieszymy się, że możemy być jej częścią. - mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Kampania #PracujzGłową pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kampania #PracujzGłową otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jedna z odsłon projektu #NASZAwtymGŁOWA, którego główną misją jest edukacja pracowników i pracodawców w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Przeciążenie z powodu nadmiaru obowiązków, wielu nadgodzin, długotrwałej pracy pod presją czasu może doprowadzić do problemów takich jak: depresja, wypalenie zawodowe, czy chroniczne zmęczenie. Mamy świadomość, że problemy zawodowe mogą stanowić podłoże zaburzeń psychicznych, dlatego chcemy temu przeciwdziałać. Pragniemy pokazać, że zdrowa głowa pracownika to głowa kreatywna, pełna pomysłów, zmobilizowana i przede wszystkim odporna na stres i wszelkie przeciwności.
Zobacz więcej: Firmy zaczynają zmieniać podejście do pracujących mam

Od marca 2020 roku zarówno Polska, jak i świat zmaga się z pandemią COVID-19. Tam, gdzie było to możliwe została wprowadzona praca zdalna. Opinie na temat takiej formy pracy są podzielone. Dla wielu osób praca zdalna jest idealnym rozwiązaniem, innym trudno jest się odnaleźć w rzeczywistości pozabiurowej. Zmiany, które wymusiła na nas pandemia wpłynęły negatywnie na samopoczucie i jakość życia, a co za tym idzie również na zdrowie psychiczne. Stres, spadek wydajności w pracy, alienacja, czy depresja coraz częściej uwidacznia się w środowisku zawodowym. Należy zapobiegać sytuacjom generującym zagrożenia psychospołeczne. Zdrowie psychiczne pracowników znajduje się w centrum zainteresowań naszego resortu, dlatego kampania #PracujzGłową otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. - mówi Iwona Michałek, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

W I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy![4] Te dane mówią same za siebie. Z powodu pandemii widzimy narastający problem w zakresie zdrowia psychicznego w środowisku pracowników i pracodawców. Zależy nam na pokazaniu skali problemu i jego nagłośnieniu, ale przede wszystkim na zmotywowaniu całego środowiska do realnego działania. To niezwykle ważne i zarazem trudne, by sprostać oczekiwaniom pracowników i zapewnić im niezbędny komfort pracy. Każdy z nas jest pracownikiem i każdy pragnie być w takim miejscu pracy, w którym się rozwija i przede wszystkim czuje się dobrze. To wyzwanie dla nas wszystkich! Także dla pracowników, nie tylko pracodawców. Dlatego kolejna odsłona kampanii została poświęcona właśnie tej grupie społecznej szczególnie narażonej na długotrwały stres. Pragniemy zmienić podejście do zdrowia psychicznego w środowisku zawodowym poprzez edukację i społeczny dialog. Chcemy promować zdrowie psychiczne w miejscu pracy i podejmować tematy trudne, bo to właśnie dzięki nim stajemy się silniejsi. - mówi Dorota Bieniek – Kaska, Prezes Instytutu LB Medical. 

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie