NIVEA przygotowała raport na temat dotyku. Wnioski? Nie jest dobrze...

NIVEA zobowiązuje się przeznaczyć 20 milionów euro na wsparcie lokalnych projektów promujących korzyści wynikające z dotyku „skóra do skóry”.
NIVEA przygotowała raport na temat dotyku. Wnioski? Nie jest dobrze...
fot. istock.com
17.04.2021
Dominika Stanisławska

Marka NIVEA opublikowała pierwszy w swoim rodzaju światowy raport na temat aktualnego stanu zjawiska dotyku międzyludzkiego. Badanie wykazało ogromne znaczenie, które odgrywa dotyk w kontekście poczucia bliskości - zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Bazując na powyższych badaniach, NIVEA zdecydowała się wesprzeć najbardziej podstawą potrzebę ludzką, jaką jest dotyk, zdefiniować swoją nową misję i stworzyć kampanię – „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie” – która ma na celu promocję zdrowotnych korzyści wynikających z fizycznego dotyku. Tym samym NIVEA, globalnie, zobowiązuje się przeznaczyć 20 milionów euro na wsparcie lokalnych projektów promujących zdrowotne korzyści wynikające z dotyku „skóra do skóry”, docierając do ludzi najbardziej narażonych na samotność i jej konsekwencje. Działania globalnie obejmą trzy grupy: dzieci urodzone przedwcześnie, osoby niedowidzące oraz starsze z demencją.
Zobacz więcej: Jak jakość opieki wpływa na przyszłość dziecka?

„Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie”

W 2018 NIVEA podjęła dyskusję z ekspertami psychologii, socjologii, neuronauki oraz edukacji na temat zauważalnego wpływu niedoboru dotyku – zarówno w obszarze emocjonalnym, jak i fizycznym. W rezultacie, eksperci NIVEA zdecydowali się przeprowadzić ogólnoświatowe badanie, które miało na celu poznanie ludzkich doświadczeń w kontekście dotyku, zdiagnozowanie tęsknoty za nim, korzyści z niego płynących oraz istniejących przeszkód. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w 11 krajach wśród 12 207 osób. Efektem jest pierwszy w swoim rodzaju światowy raport na temat aktualnego stanu zjawiska dotyku międzyludzkiego. Wyniki badań wyraźnie wykazują, że ludzie doceniają znaczenie dotyku oraz tęsknią za nim, jednak potrzeby z nim związane nie są zaspokajane. To oznacza, że zjawisko dotyku ludzkiego może być zagrożone. Wstępnie opublikowanie raportu zostało zaplanowane na marzec 2020 r. Jednak w tym czasie pojawiła się pandemia COVID-19. W tych zupełnie zaskakujących okolicznościach NIVEA zdecydowała o zaangażowaniu dodatkowych sił do przeprowadzenia dalszej, pogłębionej części badań polegających na analizie doświadczenia dotyku oraz poczucia samotności w czasie pandemii. Drugie badanie zostało przeprowadzone wśród 11 706 osób w 9 krajach. Połączenie tych dwóch raportów stanowi całościowy ogląd aktualnej sytuacji zjawiska dotyku ludzkiego.

Na podstawie złożonych badań wykonanych przed pandemią COVID-19, zostały wyciągnięte – między innymi - następujące wnioski:

  • Dziewięć na dziesięć osób na całym świecie uważa, że dotyk jest podstawą szczęśliwego
    i pełnego życia. A jego brak sprawia, że ludzie czują się samotnie;
  • Trzy najczęstsze skojarzenia z dotykiem wskazane przez ankietowanych to: miłość, zainteresowanie i troska;
  • Większość ludzi doświadcza mniej dotyku niż by tego pragnęli.

nivea
fot. Materiał prasowy

Według ankietowanych dotyk wyraża miłość, zainteresowanie drugą osobą i troskę. Niestety, Większość ludzi doświadcza mniej dotyku niż by tego pragnęli. Dwie trzecie wszystkich ankietowanych przyznało, że dotyk nie jest częścią ich codzienności, a 71% z nich marzy o częstszym przytulaniu się. Jeden na sześciu respondentów przyznaje, że nie doświadczyło żadnego kontaktu fizycznego dzień przed rozmową. Seniorzy są grupą szczególnie narażoną. Osoby między 50. a 69. rokiem życia, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, zgłosiły mniejszą ilość dotyku na co dzień.

Skupienie się na braku wiedzy na temat korzyści zdrowotnych płynących z dotyku jest kluczem do rozpropagowania potrzeby dotyku.

Istnieją duże braki w wiedzy na temat fizjologicznych korzyści płynących z dotyku. Ponad 1/3 respondentów nie wiedziała, że fizyczny dotyk zmniejsza poziom hormonów stresu, a ponad połowa uczestników badania nie była świadoma, że dotyk wzmacnia układ odpornościowy. Wiedza na temat korzyści zachęca do częstszego dotyku. Dla niemal 90% ankietowanych korzyści te są wystarczająco zachęcające, aby wprowadzić więcej dotyku fizycznego do swojej codzienności. Wiadomość o obniżeniu poziomu stresu zachęciła 86% ludzi do częstszego dotyku.

Dotyk w czasach pandemii

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że podczas izolacji zrozumieli, jak ważny dla zdrowia jest dotyk fizyczny. Dwie trzecie wszystkich respondentów uważa, że przeszkody uniemożliwiające doświadczanie dotyku wzrosły od ubiegłego roku. Czterech na pięciu uczestników badania potwierdziło, że unikają teraz zwyczajowych gestów, jak podanie dłoni, całowanie czy uścisk. Co trzecia osoba twierdzi, że obecna ilość dotyku ludzkiego w najbliższym kręgu (rodzina i przyjaciele) jest zbyt niska. Dotyk w najbliższym kręgu stał się rzadszy dla ponad jednej trzeciej respondentów, natomiast dotyk w dalszym kręgu (znajomi, sąsiedzi, koledzy) spadł do 40%. Spadek jest szczególnie widoczny w krajach takich, jak Włochy (51%), Korea Południowa (49%) i RPA (46%), gdzie wprowadzono najbardziej restrykcyjne obostrzenia. Wyniki stanowią także odzwierciedlenie poziomu otwartości na dotyk istniejący w danej kulturze przed pandemią.

Badania przeprowadzone w trakcie pandemii COVID-19 wykazały:

  • W przypadku dwóch trzecich respondentów wzrosły bariery uniemożliwiające doświadczanie dotyku;
  • COVID-19 uwydatnił znaczenie dotyku ludzkiego dla społeczeństw, a jednocześnie ograniczył możliwość doświadczania dotyku, którego tak bardzo potrzebujemy;
  • Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że podczas izolacji zrozumiało, jak ważny dla zdrowia jest dotyk fizyczny.

nivea
fot. Materiał prasowy

W ramach kampanii NIVEA przygotowała krótkometrażowy film przedstawiający prawdziwą historię przedwcześnie urodzonych bliźniaczek Lilly i Madelaine. Życie jednej z nich, zagrożone po urodzeniu, zostało uratowane w inkubatorze, poprzez siostrzany dotyk. Historia bliźniaczek wpisuje się
w założenia nowej misji NIVEA, polegającej na promowaniu zdrowotnych korzyści wynikających
z fizycznego dotyku i zachęcaniu ludzi, aby stał się integralną częścią każdego ich dnia.

Zobacz wzruszającą historię bliźniaczek poniżej:


Zobacz więcej: W jakim kraju na świecie dzieci płaczą najczęściej?

Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie

Opierając się na powyższych wynikach badań oraz doświadczeniach prawdziwych osób, którym dotyk uratował życie, NIVEA zdecydowała się na  kampanię „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie​”, która ma na celu zwiększenie świadomości jak ważny jest dotyk międzyludzki. NIVEA pragnie zainspirować wszystkich ludzi, by był on stałą częścią ich życia, dlatego w ramach swoich działań wesprze lokalne projekty, które propagują poprawienie jakości życia osób zagrożonych samotnością. W tym dzieci przedwcześnie urodzonych, osób niedowidzących czy starszych dotkniętych demencją. Do roku 2025 marka NIVEA zobowiązuje się przeznaczyć 20 mln euro na projekty promujące dotyk, docierając przy tym do 150 000 osób.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie