Dlaczego wciąż tak mało wiemy o autyzmie?

Dziecko z autyzmem diagnozuje się 1 raz na 100 urodzeń, a nie na 1000 czy 10.000 jak uważają Polacy.
Dlaczego wciąż tak mało wiemy o autyzmie?
fot. istock.com
18.09.2020
Katarzyna Lemanowicz

Nasze społeczeństwo wyraża wysokie poparcie dla osób z autyzmem – większość Polaków nie miałaby najmniejszego problemu z zaakceptowaniem osoby autystycznej jako współtowarzysza zabaw własnego dziecka, sąsiada lub współpracownika.

Ale jednocześnie, prawo do małżeństwa oraz posiadania dzieci budzi wśród Polaków kontrowersje. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią na to i wiele innych pytań ma być pierwsze Ogólnopolskie Badanie Świadomości Autyzmu Fundacji JiM, w ramach rozpoczynającej się akcji Polska Na Niebiesko.

Dlaczego wciąż tak mało wiemy o autyzmie?

Wyniki wskazują, że 83% Polaków spotkało się z pojęciem "autyzm", jednak aż 95% spośród badanych nie potrafi wyjaśnić czym on właściwie jest.

74% ankietowanych nie wie jakie są przyczyny występowania autyzmu. Ponad 10% twierdzi, że autyzmem można się zarazić przez złe wychowanie bądź szczepienie dzieci.

Zobacz więcej: Dzieci a internet. Jak czasy zdalnego nauczania zmusiły nas do zaostrzenia kontroli?

Popkultura ma duży wpływ na poznawanie i rozumieniu świata. Potwierdzają to respondenci deklarując, że czerpią swoją wiedzę o autyzmie głównie z filmów czy seriali (54%) – bo kto nie widział „Rain Mana” z Dustinem Hoffmanem? Warto jednak nie ufać jej ślepo - 44% Polaków kojarzy autyzm z występowaniem ponadprzeciętnych umiejętności. Zespół sawanta (z fran. savant, czyli uczony) to stan gdy osoba niepełnosprawna intelektualnie jest wybitnie uzdolniona. Pojawia się on u zaledwie co dziesiątej osoby z autyzmem. Oczywiście, każde dziecko jest genialne w oczach rodziców, jednak trzeba spojrzeć na swoje dzieciaki realnie.

Niestety, płytka i pozorna wiedza skutkuje myśleniem o autyzmie jako o chorobie oraz generowaniem uprzedzeń. Nic dziwnego więc, że Polacy przypisują osobom z tym zaburzeniem cechy głównie negatywne. Najczęściej te związane z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z innymi (aż 59%!), problemami z komunikacją, z wycofaniem czy agresją.

Autyzm a funkcjonowanie

Następstwem takiego myślenia jest brak wiary w zdolność dzieci z autyzmem do poradzenia sobie w „zwyczajnej” szkole, z innymi dziećmi. Uważa się je za osoby aspołeczne, a wiadomo, że maluchy potrafią być okrutne przez swoją szczerość. Jednak badani nie odbierają ludziom z autyzmem praw, które naturalnie powinny im przysługiwać -  uważa, że powinni mieć możliwość pracy, edukacji specjalnej lub takiej z osobami zdrowymi, według uznania.(64% - 66%). Sytuacja ma się gorzej, gdy poruszana jest kwestia natury ludzkiej. Tylko 52% Polaków uważa, że osoby z autyzmem powinni mieć prawo do zawierania małżeństw, a jeszcze mniej (38%) do posiadania dzieci.

Pozytywnym znakiem jest chęć ludzi do pomocy charytatywnej ludziom z autyzmem, szczególnie dzieciom. Aż 70% wyraziło chęć przeznaczenia 1% podatku na działania tego typu fundacji.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie