Pracujący rodzice poświęcają więcej czasu na naukę z dziećmi niż bezrobotni - tak twierdzą eksperci!

Twierdzenia, że kobiety spędzające więcej czasu w domu lepiej zajmują się edukacją swoich dzieci, można włożyć między bajki – wynika z najnowszych badań Instytutu Badań Strukturalnych.
Pracujący rodzice poświęcają więcej czasu na naukę z dziećmi niż bezrobotni - tak twierdzą eksperci!
fot. istock.com
13.05.2020

Iga Magda oraz Roma Keister z IBS przeanalizowały ilość czasu przeznaczanego przez rodziców na edukację z dzieci: czytanie, zabawę lub naukę nowych umiejętności - w dwóch grupach  wiekowych: 1-7 i 8-15 lat.

Badaczki chciały w ten sposób odpowiedzieć na trzy pytania:

  1. Jakie cechy społeczno-ekonomiczne rodziców wpływają na ilość czasu spędzanego z dziećmi na aktywnościach edukacyjnych?
  2. Czy rodzice pracujący zawodowo poświęcają mniej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice niepracujący?
  3. Czy zależność między aktywnością zawodową rodziców a czasem poświęcanym dzieciom jest związana z (nie)elastycznością czasu pracy rodziców?

Wyniki są bardzo zaskakujące.

- Trochę to wbrew naszej intuicji, ale obserwujemy, że - statystycznie rzecz ujmując - osoby, w tym przypadku raczej kobiety, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i zostają w domu, wcale nie poświęcają więcej uwagi na czynności edukacyjne wobec swoich dzieci niż te pracujące - mówi dr Iga Magda.

Jest wręcz przeciwnie. Jak twierdzą polskie badaczki, ma to związek z faktem, że większość kobiet obecnych na rynku pracy to osoby lepiej wykształcone, które wiedzą, że inwestowanie w potomstwo, nauka, edukacja są bardzo istotne.

 - Dlatego też, pomimo mniejszego zasobu czasu, znajdują one chwilę na gry i zabawy z dziećmi - przekonuje Iga Magda.

Z badań IBS wynika zatem, że:

  • więcej czasu na aktywnościach edukacyjnych i zabawie z dziećmi spędzają rodzice pracujący zawodowo niż rodzice bezrobotni;
  • większa elastyczność czasu pracy rodziców, wbrew oczekiwaniom, nie wpływa na ilość czasu, jaką spędzają na nauce i zabawie z dziećmi;
  • większe znaczenie mają cechy społeczno-ekonomiczne rodziców, takie jak: poziom wykształcenia oraz wartości i postawy wyniesione z domu rodzinnego, a także wiek pozostałych dzieci w gospodarstwie domowym.
Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie