Edukacja woła o zmianę! Przyszłość musi być już dziś!

Przed edukacją stoją gigantyczne wyzwania.
Edukacja woła o zmianę! Przyszłość musi być już dziś!
fot. istock.com
10.05.2024
Katarzyna Lemanowicz

Potrzeba zmiany w tym obszarze nigdy nie była tak nagląca. Jak wynika z raportu World Economic Forum -  dwie trzecie uczniów, którzy rozpoczynają dziś naukę w szkołach, będzie pracować w zawodach, które nie istnieją. Rodzi się pytanie, jak edukować i przygotować młodych ludzi do życia w świecie, o którym wiemy, że będzie inny niż dzisiaj - zastanawiał się podczas ostatniej konferencji Innovations 4 Education prof. Witold Orłowski.

Niezbędna fundamentalna zmiana w edukacji

Jak twierdzi profesor Orłowski - stary model edukacji miał jedno zasadnicze zadanie - “dać wiedzę”. Dziś przestaje być potrzebny. - Ograniczony dostęp do informacji zastąpiony został “zalewem” informacji. Obecnie zadaniem edukacji jest nauczyć ludzi, jak w tym nadmiarze się poruszać, jak szukać, jak weryfikować. To jest kluczowe. I jak z tej gigantycznej masy informacji wyciągnąć syntezę. Dokonać analizy, wyciągnąć to, co jest dla człowieka najważniejsze - tłumaczył podczas swojego wystąpienia prof. Witold Orłowski.

Zmienia się także pojęcie przyszłych zawodów i rynku pracy. Czy roboty zastąpią ludzi? Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Jak wiemy z raportu World Economic Forum -  ponad 65% dzieci w wieku 6-7 lat, które rozpoczynają dziś naukę w szkołach, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Według szacowań WEF do 2027 roku ma powstać 69 mln nowych zawodów, 83 mln obecnych stanowisk pracy zniknie bezpowrotnie.

fot. istock.com

Obecni uczniowie, wchodząc na rynek pracy, w ciągu swojego życia będą musieli się kilkukrotnie przebranżowić i wielokrotnie zmieniać miejsce pracy, ponieważ te zawody, które będą wykonywać, będą zanikały w ciągu ich życia. Jak do tych zmian ma się przygotować edukacja?

Edukacja w Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Zmiany w zakresie szkolnictwa i edukacji muszą zmierzyć się z Czwartą Rewolucją Przemysłową. Tym razem zmiana dotyczy już nie tylko przemysłu, jak w przypadku poprzednich trzech rewolucji, ale dzięki rozwojowi technologii, nas wszystkich. Zmiana ta wnika w codzienne życie i determinuje wszystkie jego aspekty z nauką na czele.

Według założeń edukacji 4.0, w najbliższych latach od uczniów wymagane będą umiejętności przede wszystkim: cyfrowe, technologiczne, innowacyjne i kreatywne, a z drugiej strony będzie mocno położony nacisk na interpersonalną inteligencję emocjonalną, na empatię, współpracę i świadomość społeczną.

Jak to osiągniemy? Nauka będzie musiała być spersonalizowana, różnorodna, prowadzona we własnym tempie, oparta na doświadczeniu, projektach i indywidualnych potrzebach dziecka. Edukacja 4.0 kładzie nacisk na naukę spersonalizowaną i asynchroniczną. Zakłada, że człowiek będzie uczył się przez całe życie, wciąż zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje.

Edukacja domowa - edukacja przyszłości?

Szkoła w obecnym kształcie nie sprosta edukacji pokolenia, które będzie musiało, jak żadne przed nimi, nabyć umiejętności dostosowywania się do wciąż nowych sytuacji. Już teraz mamy do czynienia z coraz większym rozdźwiękiem między systemami edukacji a wymogami rynków pracy.

Czy istnieje forma kształcenia, która stawia na indywidualny rozwój dziecka, uczy go myślenia i poszukiwania odpowiedzi, a nie sztuki zapamiętywania? Wykorzystuje jego talenty i predyspozycje? Odpowiedzią jest edukacja domowa, która w naturalny sposób wpisuje się w najnowsze trendy nauczania, stając się tym samym najlepszą formą nauki.

- Rodzic, prowadząc dziecko w edukacji domowej, ma realny wpływ na to, czego i jak będzie się uczyło. Może zapewnić mu dobry start i zadbać o to, by świetnie poradziło sobie w dorosłym życiu. Warto podkreślić, że rodzic w kształtowaniu edukacji swojego dziecka nie jest sam. Ma możliwość korzystania z bogactwa dostępnych materiałów, nowoczesnych platform edukacyjnych oraz doświadczenia tutorów czy mentorów - tłumaczy Monika Kamińska Wcisło z Centrum Nauczania Domowego.

Nowoczesna edukacja zakłada wykorzystanie nowych technologii i cyfrowych narzędzi takich jak e-learningowe platformy, wirtualne środowiska nauki, czy edukacyjne aplikacje, do których uczeń ma dostęp w dowolnym czasie z każdego miejsca na ziemi. - W Centrum Nauczania Domowego stawiamy na nowoczesne nauczanie domowe, rozwój kompetencji przyszłości, na co dzień pracując w duchu koncepcji Active Blended Learning.  Wyposażamy naszych uczniów w nowoczesną Internetową Platformę Edukacyjną, która jest kompletnym i intuicyjnym narzędziem - w jednym miejscu uczeń ma całą wiedzę z podstawy programowej - tłumaczy Natalia Nowacka, dyrektor Centrum Nauczania Domowego.

Nowoczesna edukacja domowa spójna jest z założeniami edukacji 4.0, to edukacja przyszłości, która może być dla ucznia najlepszą formą kształcenia. Daje bowiem dziecku możliwość dostosowanie tempa i stylu nauki do indywidualnych potrzeb, dostęp do globalnych zasobów edukacyjnych oraz kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie