10 powodów, dlaczego tablety powinny być zakazane dla dzieci poniżej 12 roku życia

Szlaban na tablet i smartfon?
10 powodów, dlaczego tablety powinny być zakazane dla dzieci poniżej 12 roku życia
fot. istock.com
08.11.2021
Katarzyna Lemanowicz

Według Amerykańskiej Akademii Pediatrów oraz Kanadyjskiego Stowarzyszenia Pediatrów, dzieci w wieku od 0 do 2 lat, nie powinny mieć żadnego kontaktu z nowymi technologiami, dzieci w wieku 3 do 5 lat winny mieć taki kontakt ograniczony do jednej godziny dziennie, a w przypadku dzieci w wieku 6 do 18 lat, kontakt ograniczony do 2 godzin na dobę. Jak wynika z badań, dzieci i młodzież używają ich jednak 4-5 razy częściej niż zalecana norma, co rodzi poważne konsekwencje, często zagrażające życiu (Kaiser Foundation 2010, Active Healthy Kids Canada 2012). Gwałtownie wzrosła dostępność i upowszechniło się wykorzystanie przenośnych urządzeń (telefonów komórkowych, tabletów, gier video), zwłaszcza przez bardzo małe dzieci (Common Sense Media, 2013).

Szlaban na telefon i smartfon - czy to koniecznie?

Cris Rowan, pediatra i terapeuta zajęciowy, apeluje do rodziców, nauczycieli i rządów, aby zakazali używania wszelkich elektronicznych urządzeń przenośnych przez dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dalej 10 powodów, opartych na badaniach naukowych, przemawiających za takim zakazem:

#1 Gwałtowny wzrost mózgu: Pomiędzy narodzinami a ukończeniem przez dziecko 2 roku życia, wielkość jego mózgu ulega trzykrotnemu powiększeniu i kontynuuje swój wzrost aż do 21 roku życia. Początkowy wzrost mózgu determinują czynniki środowiskowe, bodźce lub ich brak. Stymulacja mózgu w wyniku narażenia na nadmierny kontakt z nowymi technologiami (telefony komórkowe, internet, tablet, telewizja), co udowodniono, idzie w parze z zaburzeniami pamięci i problemami ze skupieniem uwagi, opóźnień w rozwoju poznawczym, zaburzeniami w procesie uczenia się, zwiększoną impulsywnością i zmniejszeniem zdolności do samoregulacji, takimi jak napady złości.

#2 Opóźnienie rozwoju: Używanie nowoczesnych technologii często oznacza ograniczenie ruchu, co może prowadzić do opóźnień w rozwoju. Jedna trzecia dzieci rozpoczynających szkołę przejawia opóźnienie w rozwoju, co ma negatywny wpływ na rozwój umiejętności i osiągnięcia w nauce. Ruch poprawia uwagę i zdolność uczenia się, jego brak pogarsza sytuację. Nadmierne używanie urządzeń elektronicznych przez dziecko w wieku poniżej 12 lat jest zatem szkodliwe dla jego rozwoju psychicznego, fizycznego i postępów w nauce.

#3 Epidemia otyłości: Telewizja i gry wideo korelują ze zwiększonym zjawiskiem otyłości. U dzieci, którym przyzwolono na korzystanie z urządzeń elektronicznych w ich sypialniach, odnotowano 30% wzrost zachorowalności na otyłość. Jedno na czworo kanadyjskich i jedno na troje amerykańskich dzieci jest otyłe. U 30% dzieci z otyłością rozwija się cukrzyca, a osoby otyłe są w grupie zwiększonego ryzyka wczesnego udaru mózgu i zawału serca, a to czynniki skracające znacznie długość życia. Głównie z powodu otyłości generacja osób urodzonych w XXI wieku może być pierwszą, spośród której wiele osób nie przeżyje swoich rodziców. - już w 2002 roku powiedział dla BBC News profesor biochemii, Andrew Prentice.
Dziecko i telefon
fot. istock.com

#4 Problemy ze snem: 60% rodziców nie nadzoruje wykorzystania nowych technologii przez ich dzieci, a 75% dzieci może korzystać z nowych technologii w swoich sypialniach. 75% dzieci w wieku 9 i 10 lat jest pozbawione snu do tego stopnia, że wpłynęło to niekorzystnie na ich stopnie w szkole (dane Boston College z 2012).

#5 Choroby psychiczne: Nadaktywne korzystanie z nowych technologii jest uznawane za czynnik przyczynowy wzrostu zachorowań na dziecięcą depresję, lęk, zaburzenia ruchu, deficyt uwagi, autyzm, chorobę afektywną dwubiegunową, psychozę i problemy behawioralne. Jedno na sześć kanadyjskich dzieci ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną, z których wiele jest w trakcie brania inwazyjnych leków psychotropowych.

#6 Agresja: Narażenie na odbiór gwałtownie zmieniających się obrazów może powodować wzrost poziomu agresji u dzieci. Małe dzieci są coraz bardziej narażone na wzrost częstości odbioru przemocy fizycznej i seksualnej obecnej w mediach. Na przykład gra komputerowa "Grand Theft Auto V" ukazuje dosłowny seks, morderstwa, gwałty, tortury i okaleczenia, tak jak wiele filmów i programów telewizyjnych przeznaczonych dla dorosłych. USA skategoryzowały przemoc w mediach jako jedno z zagrożeń dla Zdrowia Publicznego, ze względu na przyczynowy wpływ na występowanie agresywnych zachowań u dzieci.

#7 Cyfrowa demencja: Wysoka zawartość treści o charakterze gwałtownych bodźców emitowanych przez przenośne urządzenia elektroniczne może przyczynić się do deficytu uwagi u dzieci, jak i zmniejszenia koncentracji i zaników pamięci, w związku z przycinaniem neuronalnych ścieżek wiodących do kory czołowej. Dzieci, które nie potrafią się przez to skupić, nie mogą się wielu rzeczy nauczyć.

#8 Uzależnienie: Gdy rodzice coraz częściej i dłużej korzystają z nowych technologii, skupiają mniej uwagi na swoich dzieciach. W przypadku braku uwagi ze strony rodziców, dzieci mogą także zacząć korzystać z tych urządzeń, co w konsekwencji może doprowadzić do uzależnienia. Jedno na 11 dzieci w wieku 8 - 18 lat nadaktywnie korzysta z nowych technologii.

#9 Rakotwórcze promieniowanie

W maju 2011 roku, Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe do kategorii ryzyka 2B (ryzyka mogące powodować zachorowanie na raka), ze względu na emisję przez nie promieniowania (WHO 2011). James McNamee z federalnego departamentu o nazwie Health Canada w październiku 2011 roku wydał ostrzeżenie o treści: "Dzieci są bardziej wrażliwe na różne czynniki niż dorośli, ponieważ ich mózgi i systemy odpornościowe wciąż się rozwijają, więc nie można powiedzieć, że ryzyko będzie równe tak samo dla dorosłych, jak i dla dzieci.".

W grudniu 2013 roku dr Anthony Miller z Uniwersytetu w Toronto, ze Szkoły Zdrowia Publicznego zaleca, aby w oparciu o nowe badania, ekspozycję na promieniowanie radiowe przekwalifikować na 2A (prawdopodobny czynnik rakotwórczy), a nie 2B (możliwe rakotwórczy). Amerykańska Akademia Pediatrów wniosła o ponowne przeanalizowanie emisji EMF (sił elekto-magnetycznych) za pomocą fal radiowych z urządzeń technologicznych, powołując się na wpływ tych urządzeń na rozwój i zdrowie dzieci.

#10 Brak równowagi: Sposób, w jaki dzieci dorastają, są edukowane i obcują z technologiami nie jest procesem zrównoważonym. Dzieci to nasza przyszłość, ale nie ma przyszłości dla dzieci nadużywających technologii. Konieczne jest pilne, kompleksowe podejście do tego problemu celem zmniejszenia skali zjawiska nadużywania nowych technologii przez dzieci.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie