Praca w systemie hybrydowym zmieni rzeczywistość środowiska pracy?

Pracodawcy w Polsce stoją przed dużym wyzwaniem.
Praca w systemie hybrydowym zmieni rzeczywistość środowiska pracy?
fot. istock.com
08.06.2021
Dominika Stanisławska

9 na 10 osób pracujących zdalnie w trakcie pandemii chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu. Dla pracodawców to znaczne oszczędności przy jednoczesnej wysokiej efektywności pracy. Tymczasem połowa pracodawców w Polsce stale waha się nad wprowadzeniem możliwości home office. To już nie tylko trend, to konieczność w post-pandemicznej rzeczywistości. Czy polscy pracodawcy są na to przygotowani?
Zobacz więcej: Firmy zaczynają zmieniać podejście do pracujących mam

Praca w systemie hybrydowym zmieni rzeczywistość środowiska pracy?

System pracy zdalnej wprowadzony szybko i tymczasowo, z założenia tylko na czas pandemii, zmieni całkowicie rzeczywistość rynku pracy po 2020 roku. Światowe trendy wyraźnie wskazują
na preferowanie tego typu systemu i duże korporacje takie jak Twitter, Google, Microsoft, Facebook czy Hitachi już oficjalnie na stałe wprowadziły pracę w systemie home office, przynajmniej częściowo. Wynika to z faktu, że kontrowersyjna wcześniej, szczególnie w Polsce, praca zdalna z domu, w wielu przypadkach spełniła oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Po roku przymusowej zmiany systemu pracy pracodawcy docenili możliwość obniżenia kosztów  wynikających m.in. z utrzymania biura czy ograniczeniami w podróżach służbowych deklarując wzrost efektywności nawet do 24% w trzecim kwartale 2020 roku. Dlatego też nie dziwi fakt, że 75% organizacji oczekuje, że co najmniej 30% ich pracowników będzie pracować zdalnie, a ponad 1/4 firm spodziewa się, że nawet ponad 70% ich pracowników będzie pracować zdalnie (przed pandemią było to ok. 10%).

home office
fot. istock.com

Home office - raj dla specjalistów

Menedżerowie w większości są nieufni do pracy zdalnej i panuje wśród nich przekonanie, że tacy pracownicy pracują gorzej. Tymczasem system pracy zdalnej przyniósł wzrost efektywności pracy
(w określonych działach) i aż 92% badanych pracodawców ocenia ten aspekt bardzo dobrze. Podczas pracy spoza biura wzrasta produktywność w wykonywaniu zadań indywidualnych, takich jak analizy danych, prezentacje, prace administracyjne czy praca twórcza. Wzrost efektywności indywidualnej podczas pracy zdalnej łączy się ze spadkiem produktywności pracy zespołowej. Praca w systemie hybrydowym może rozwiązać ten problem, a także, przynajmniej częściowo, zapewni zapełnienie luki w życiu społecznym pracowników, integracji oraz motywacji wynikającej z braku kontaktów w zespole.

Okazuje się, że jest dość duża grupa osób, które są bardzo zadowolone z pracy zdalnej i doskonale odnajdują się w tej sytuacji. Osoby te nie lubią kontroli, praca w biurze w określonych godzinach jest dla nich ograniczeniem, a kontakt z innymi ludźmi nie jest dla nich ważny. Dla wszystkich praca z domu gwarantuje więcej elastyczności i pomaga w łączeniu zadań służbowych z obowiązkami domowymi. Problemem są zanikające granice pomiędzy światem służbowym a osobistym i wynikające z tego konflikty wśród domowników. Praca z domu powoduje także, że pracownicy są nieustannie obecni w pracy, a służbowe godziny niebezpiecznie wydłużają się. – tłumaczy Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

Hybryda złotym środkiem

Model pracy hybrydowej wejdzie w życie prawdopodobnie już na stałe. Pracownikom daje możliwość oczekiwanej przez nich elastyczności pracy, ogranicza czas i koszty dojazdów do biura, a także motywuje dzięki poczuciu większego zaufania pracodawcy i delegowaniu im samodzielnych zadań. Pracodawcom zaś praca w systemie hybrydowym, oprócz ograniczenia kosztów, otwiera nowe perspektywy, takie jak zatrudnianie do poszczególnych projektów wysoce wykwalifikowanych specjalistów, nawet z różnych stron świata, ułatwienie pracy młodym rodzicom czy studentom.
Zobacz więcej: Jak wrócić do pracy po porodzie?

Model pracy hybrydowej wymaga dobrego przygotowania i wprowadzenia wielu nowych regulacji wewnętrznych oraz zabezpieczeń systemowych (np. przed cyberprzestępstwami). Ważne jest także, aby pracodawcy wzięli także pod uwagę potrzeby pracowników wynikające z pracy zdalnej i dobrze pod tym kątem zrewidowali swoje zasoby. W badaniach IBM Institute wykazano, że we wrześniu 2020 80% kadry kierowniczej było przekonanej, że ich organizacja wpiera pracowników w oczekiwanych obszarach, podczas gdy tylko 46% pracowników to potwierdziło. - mówi Izabela Kielczyk.

Polecane wideo

Komentarze (1)
Ocena: 5 / 5
gość (Ocena: 5) 21.06.2021 14:43
U nas nadal pozostaje praca zdalna, ja tam się cieszę, mam czas na ugotowanie obiadu. Jak mąż przychodzi to obiad jest na stole, roomba zdąży odkurzyć podłogi a ja już jestem po pracy. A tak bym traciła godzinę na dojazd do domu.
odpowiedz
Polecane dla Ciebie